Veel voorkomende projectenContain! richt zich specifiek op rapportages die benodigd zijn om af te wijken van een sanering in containment vanwege gevaren voortkomend uit de bouwkundige constructie.


De rapporten die Contain! opstelt hebben veelal betrekking op:

  • Vervallen opstallen vanwege gebrekkig onderhoud;
  • Panden met brand- en/of stormschade;
  • Schuren met schade door de larven van boktor;
  • Stallen die onderhevig zijn aan houtrot;
  • Varkensstallen, kippenschuren, koeienstallen.


HAVE QUESTIONS?Let's get it done!