Veel voorkomende projecten



Contain! richt zich op rapportages die benodigd zijn bij gevaren voortkomend uit de bouwkundige constructie. Een hogere veiligheidskundige heeft vaak een bouwkundige onderbouwing nodig, die kunnen wij voor u maken.


De rapporten die Contain! opstelt hebben veelal betrekking op:

  • Vervallen opstallen vanwege gebrekkig onderhoud;
  • Panden met brand- en/of stormschade;
  • Schuren met schade door de larven van boktor;
  • Stallen die onderhevig zijn aan houtrot;
  • Varkensstallen, kippenschuren, koeienstallen.


HAVE QUESTIONS?



Let's get it done!